بازدید دکتر علیرضا منادی سفیدان از نمایشگاه مجلس

علیرضا منادی سفیدان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: نمایشگاه اندیشمندان و دانشمندان جوان با حمایت بخش خصوصی (بنیاد خیریه جمیلی) برگزار شده و تاکنون در جهت حمایت از تعداد قابل توجهی از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کرده است و در واقع یک نوع بازو برای فناوری کشور محسوب می شود که هر ساله جشنواره ای را تحت این عنوان در تالار علامه دانشگاه تهران برگزار می کند.