اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش ششم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش ششم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش پنجم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش چهارم)

Conversion Rate

نرخ تبدیل

نشان‌دهنده درصدی از بازدیدکنندگان وب سایت است که واقعا خرید (یا هدف دیگری) را انجام می‌دهند. نرخ تبدیل به عبارت ساده، توانایی شما در به دست آوردن مردم برای خرید چیزهایی از فروشگاه آنلاین شما است. همچنین می‌تواند به معنای تبدیل و ترغیب افرادی که از وب سایت یا فروشگاه اینترنتی شما بازدید می‌کنند به اقدامات دیگری که ممکن است منجر به فروش‌های آینده شود.

Customer Acquisition Cost (CAC)

هزینه جذب مشتری

میزان هزینه‌ای که برای بازاریابی، فروش و غیره لازم دارید تا از طریق آن یک کاربر به دست آورید.

Customer Relationship Management (CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری

به معنای ایجاد، توسعه، حفظ و بهینه‌سازی روابط ارزشمند بلندمدت به صورت دوطرفه بین مشتریان و سازمان‌ها است.

Early Adopters

پذیرندگان آغازین

اشخاص حقیقی یا حقوقی که پیش از دیگران از یک تکنولوژی یا محصول استفاده می‌کنند. آن‌ها به شما بازخورد می‌دهند و کمک می‌کنند تا نقایص محصول را بهبود دهید، هزینه تحقیق و توسعه محصول را کاهش دهید نفوذ در بازار را افزایش دهید.

Early Majority

اکثریت پیشگام

بخشی از مشتریان هستند که پس از پذیرندگان آغازین می‌آیند. آن‌ها به مزایای فناوری نو اعتماد دارند؛ ولی صبر می‌کنند تا پذیرندگان آغازین زودتر از آن‌ها محصول یا خدمت را امتحان یا استفاده کنند.