دیدار رییس بنیاد علمی «اکو» باعث تقویت همکاری‌های علمی در منطقه اکو شد

پروفسور سید کمیل طیبی، رئیس بنیاد علمی اکو از بنیاد علم و فناوری جمیلی و دفتر جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بازدید کرد.

در این دیدار پروفسور طیبی و آقای مهندس ابراهیم جمیلی-رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره و خانم دکتر شادی جمیلی- رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره درباره فرصت‌های همکاری و مشارکت به بحث و گفتگو پرداختند. آنها بر برنامه‌های مشترک برای پیشرفت علمی در منطقه اکو و حمایت از استعدادهای علمی جوان، به ویژه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تاکید کردند.

در این جلسه پربار همچنین، همکاری با کمیته همکاری‌ علم، فناوری و نوآوری ابتکار کمربند و جاده (BRISECC)  مورد بررسی قرار گرفت.

این دیدار  و نتایج ارزنده آن در خبرنامه اردیبهشت 1402ماه اکو برجسته شده است.