تفکر خلاق در کسب و کار |بخش دوم

رموز تفکر خلاق در موفقیت کسب وکار

یکی از راههای موفقیت در کسب و کار به کار گیری تفکر خلاق است. در این مقاله به سیزده راز و رمز تفکر خلاق در کسب و کار اشاره می کنیم.

 1. صرفه‌جویی در تجارت

تفکر خلاق باعث صرفه جویی در تجارت و اقتصاد کسب و کار می‌شود. تخیل، نوعی نوآوری ایجاد می‌کند که به کسب و کار شما قدرت رقابت می‌بخشد. جدیدترین تحقیق علوم اعصاب از این ایده که خلاقیت برای موفقیت هر تجارتی اساسی است پشتیبانی می‌کند.

 1. طبیعت مغز انسان

خبر خوب این است که حتی اگر خود را “یک فرد خلاق” نمی‌دانید، خلاقیت بخشی طبیعی از عملکرد مغز شما و مانند ماهیچه‌ای است که می‌توانید آن را با ابزار مناسب تقویت کنید. خلاقیت مهارتی نیست که بسیاری از ما در مدرسه آموخته باشیم، بلکه هر کس می‌تواند بر آن تسلط داشته باشد.

 1. رمز بقای تجارت

در محیطی که خرده فروشان شکوفا می‌شوند، خلاقیت برای بقای هر تجارت کوچک نمایان می‌شود. ما به‌عنوان کارآفرین، باید راه‌هایی برای چابکی، انطباق و ابتکار پیدا کنیم و درست این لحظه است که افزایش خلاقیت جواب می‌دهد.

 1. سنگ بنای تجارت

تفکر خلاق به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های موجود در بازار را ببینید یا به یک راه حل منحصر به فرد برای یک مشکل دست پیدا کنید. آیا این سنگ بنای هر تجارت نیست؟

 1. کلید ابتکار

خلاقیت کلید ابتکار است. با وجود خلاقیت، ضمن بروز مشکلات می‌توانید به راه‌ عبور از موانع جاده فکر کنید.

 1. افزایش توجه به دنیای اطراف

خلاقیت مغز را تحریک می‌کند و به ما در بیدار شدن و افزایش سطح دقت و توجه‌مان کمک می‌کند. توجه بیشتر به آنچه در اطراف ماست، در ایجاد رویکردهای جدید برای برجسته کردن تجارت شما کمک می‌کند.

 1. حفظ تازگی تجارت

تفکر خلاق به شما کمک می‌کند تجارت خود را تازه نگه دارید. برای اینکه از مشتریان خود آگاه باشید می‌توانید دائماً در تجارت خود نوآوری ایجاد کنید.

 1. درک متفاوت

درک خود را تغییر دهید، خلاقیت کمک می‌کند بتوانید دیدگاه مشتریان‌تان را بهتر درک کنید.

 1. قدری صبورتر

خلاقیت به شما تحمل بالاتری در برابر خطر می‌دهد و بعد از آن شما به ترس از شکست عادت خواهید کرد و به راحتی با آن مقابله می‌کنید.

 1. رهبری مؤثر

خلاقیت مهارت‌های رهبری شما را بهبود می‌بخشد. رهبر موثر بودن به معنای خلاق بودن در رویکرد حل مسئله است. وقتی شما توانایی این را دارید که نتیجه را رها کنید و به هرچیز حتی خارج از چارچوب خود نیز فکر کنید، تیم کسب و کار خود را برای تولید ایده‌های جدید تشویق می‌کنید.

 1. دید وسیع

خلاقیت به شما کمک می‌کند تا دید خود را در مورد موفقیت در تجارت خود یعنی هر آنچه می‌توانید به دنیا ارائه دهید گسترش دهید.

 1. مقاوم و سریع

خلاقیت، مقاومت شما را تقویت می‌کند. وقتی دوره‌های پر تنش اجتناب ناپذیر به وجود می‌آیند، جای اینکه از خط خارج شوید، می‌توانید سریع‌ به جای درست بازگردید.

 1. قانون جذب

خلاقیت جریان مثبت را جلب می‌کند و احساس خوبی را به شما منتقل می‌کند و وقتی احساس خوبی داشته باشید، مشتری ایده آل خود را جذب می‌کنید.

و در آخر پرسش اصلی اینجاست، به نظر شما آیا می‌توان با خلاقیت به روش‌های بیشتری که بتواند به تجارت کمک کند فکر کرد؟

مقاله مرتبط : تفکر خلاق در کسب و کار |بخش اول