9 بخش بوم مدل کسب و کار (قسمت دوم)

بوممدل کسب و کار

در مقاله قبلی به چهار بخش مهم از بوم مدل کسب و کار اشاره کردیم  که می توانید در اینجا مطالعه کنید . در ادامه بخش تکمیل مقاله را با هم مطالعه خواهیم کرد.

۵–  جریان درآمد  (Revenue Stream)

تجارت شما از چه طریقی به درآمدزایی می‌رسد؟ فروش دارایی، حق استفاده، حق اشتراک یا عضویت، اجاره یا قرض، حق استفاده از مجوز یا امتیاز، حق کارگزاری و یا تبلیغات از جمله روش‌های مختلف ایجاد جریان درآمدی هستند. اینکه از چه طریقی می‌توان با استفاده از ارزش پیشنهادی کسب درآمد داشت، از دیگر مباحث مورد نظر در جریان درآمدی است و در نهایت اینکه قرار است کسب و کار شما چگونه از هر دسته از مشتریان خود درآمدزایی داشته باشد نیز، قسمت اصلی ماجراست.

۶فعالیت‌های کلیدی  (Key Activities)

شاید در تعریفی دقیق اینطور بتوان گفت که نیاز اصلی هر کسب و کار، اقداماتی ضروری و مهم است که کسب و کارها برای ایجاد ارزش پیشنهادی خود و ارائه آن نیاز دارند و مجموعه این اقدامات، فعالیت‌های کلیدی نام دارد. این اقدامات شامل اقدامات انسانی، مالی، فیزیکی یا معنوی که سبب خلق ارزش برای مشتری شده می‌باشند و از دارایی‌های اصلی شرکت به حساب می‌آیند. احساس نیاز به کسب آموزش لازم و نیز آشنایی با تکنولوژی‌های روز  جهت تولید محصولات بهتر و به روزتر، یکی از مثال‌های مناسب در مورد اقدامات اساسی در جهت اجرای فعالیت‌های کلیدی است. آشنایی کافی و کامل با بخش‌‌های مختلف خدمات و محصولات یک کسب و کار، لازمه اصلی اجرای دقیق فعالیت‌های کلیدی است.

۷–  منابع کلیدی  (Key Resources)

منابع کلیدی همان دارایی‌های استراتژیکی هستند که وجه تمایز کسب و کار شما با سایر رقبا می‌باشند. پاسخ به این پرسش‌ها که برای جلب توجه و حفظ مشتری به چه منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی احتیاج است و نیز فهم مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت برای اجرای ارزش پیشنهای از جمله منابع کلیدی هر کسب و کار پویا و موفق است.

۸شرکای کلیدی (Key Partners)

هر اندازه هم که سعی کنید با استفاده از منابع کلیدی، از فعالیت‌های کلیدی در جهت اجرای اقدامات کلیدی قدم بردارید، باز این شرکای شما هستند که تمرکز اصلی شما بر روی کسب و کار و نحوه مدیریت نهایی کسب و کار را رقم می‌زنند. اینکه یک کسب و کار برای تمرکز بیشتر روی فعالیت‌های کلیدی خود بهتر است از چه کسانی و در چه بخش‌هایی کمک بگیرد، همان دلیل اصلی اهمیت پرداخت به مفهوم شرکای کلیدی است. همکاری هدفمند در تیم‌های کسب و کاری حرف اول را می‌زند و پل ورود یک تجارت از مرحله افق‌ دید فردی به موفقیت و نتیجه سنجی گروهی است.

۹–  ساختار هزینه (Cost Structure)

سوال نهایی اینجاست: «چگونه ارزش پیشنهادی و اقدامات صورت گرفته در کسب و کار باعث ایجاد هزینه می‌شوند؟» چه نیروهایی موتور محرک هزینه‌های کسب و کار هستند و چطور به درآمدزایی ختم می‌شوند؟ در هر کسب و کار موفقی، هزینه‌های بالفعل با ارزش‌های پیشنهادی تناسب دارند. اینکه اکثر هزینه‌های پیش رو در هر کسب و کار بهتر است صرف چه نیازهایی شوند و هزینه‌ها از انواع ثابت هستند یا متغیر و یا هردو، همه و همه در دسته ساختار هزینه‌ها بررسی می‌شوند. علاوه بر این دو نوع هزینه، اقتصاد مقیاس (کاهش هزینه با افزایش تعداد) و اقتصاد محدوده (کاهش هزینه با افزایش محدوده کاری) نیز از انواع بخش‌های مورد توجه ساختار هزینه‌ها می‌باشد.

بوممدل کسب و کار