اتوماسیون رباتیک فرایندها یا Robotic Process Automation(RPA) چیست؟

اتوماسیون رباتیک فرایندها، نوعی فناوری کاربردی است که با منطق تجارت و ورودی‌های ساختاریافته اداره می‌شود.

هدف از (RPA) چیست؟

هدف از این فرایند، اتوماسیون فرآیندهای تجاری است. با استفاده از ابزارهای RPA، یک شرکت می‌تواند نرم افزاری را برای ضبط و تفسیر برنامه‌های پردازش معاملات، دستکاری داده‌ها، ایجاد پاسخ‌ها و برقراری ارتباط با سایر سیستم‌های دیجیتالی پیکربندی کند.

مزایای RPA چیست؟

  1. RPA توانایی کاهش هزینه‌های کارمندان و خطاهای انسانی را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. David Schatsky (مدیرعامل Deloitte LP)، به تجربه یک بانک در زمینه اجرای RPA اشاره می‌کند، که در آن بانک اجرای 85 ربات برای اجرای 13 فرآیند، 1.5 میلیون درخواست در سال را اداره می‌کند. David Schatsky می‌گوید: «این فرایند، ظرفیتی معادل بیش از 200 کارمند تمام وقت را با هزینه‌ای تقریباً 30 درصد هزینه‌ی استخدام کارکنان به سازمان میافزاید.»
  2. بنگاه‌ها همچنین می‌توانند با تزریق فناوری‌های شناختی مانند ML، تشخیص گفتار و پردازش زبان طبیعی، اتوماسیون کارهای مرتبه بالاتر که در گذشته به توانایی ادراکی و قضاوتی انسان نیاز داشتند، تلاش خودکار خود را بیش از پیش به اجرا رسانند.
  3. پیاده سازی‌های RPA، به این سبب که در آن 15 تا 20 مرحله از فرایند ممکن است خودکار باشد، بخشی از یک زنجیره ارزش محسوب می‌شود که به عنوان اتوماسیون هوشمند (IA) شناخته می شود.

دام‌ (RPA) چیست؟

  1. مانند هر فناوری اتوماسیونی دیگر، RPA هم دارای پتانسیل حذف مشاغل است و CIO‌ها را با چالش‌های مدیریتی مواجه می‌کند.
  2. در حالی که شرکت‌ها هر ساله تلاش می‌کنند بسیاری از کارگران را به مشاغل جدید منتقل کنند، تحقیقات فارستر تخمین می‌زند که نرم‌افزار RPA می‌تواند معیشت 230 میلیون کارگر در دنیا یعنی تقریباً 9 درصد نیروی کار جهانی را تهدید ‌کند.