اعلام برنده های مسابقه شماره یک

برندگان مسابقه شماره 1 (جمله سازی):

نفر اول، برنده جایزه نقدی 2500.000 ریالی، خانم مرضیه فلاح

در این غوغای جهانی در پشت نقابی در قالب کرونا، جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان امیدی است در قعر دره‌های ناامیدی.

 

نفر دوم، برنده جایزه نقدی 1500.000 ریالی، خانم مهسا 120

به مدد الهی، در آسمان تیره شبهای کرونایی؛ تلالو ستارگان جشنواره اندیشمندان و د انشمندان جوان؛ روشنی بخش این شبهای تار است.

 

نفر سوم، برنده جایزه 1000.000 ریالی، آقای محمد مرتضوی

در میان شب های تاریک؛ خلوت و کرونایی شهرمان جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ندای رسیدن بارقه های امید را در کرنا(شیپور) می‌دمد.

1 دیدگاه برای “اعلام برنده های مسابقه شماره یک

 1. اکبر گفته:

  پرستار که باشی
  شاید در رویای بچه ها غول سفید پوشی هستی که مدام میخواهی آمپولشان بزنی و به خیال بزرگترها جلادی که روزیت را از گوشت و خونشان در می آوری.
  پرستار که باشی
  شاید هرمریضی که از بیمارستان بیرون می رود فکرش این است که تو چطور با همکارت میخندی
  پرستار که باشی
  شاید خیلی ها ندانند که تو چقدر گاهی دلت تنگ می شود برای دیدن یک فیلم، برای خواندن یک کتاب، برای خوردن یک آبگوشت کنار خانواده در یک پیک نیک ساده چند ساعته.
  پرستار که باشی
  شاید کسی نداند که تو چقدر خندیدی با خنده های بیمارت و چقدر اشک ریختی با اشک هایش.
  شاید کسی نداند که چه شب ها از فرط خواب و خستگی تلو تلو خوردی در راهروهای بیمارستان و چقدر چرت زدی روی میز ایستگاه پرستاری.
  پرستار که باشی
  شاید خیلی ها خیلی چیزها را نداننداما تو میدانی که باید به لباس سفید مقدست عشق بورزی و دوستش داشته باشید همانطور که سعدی گفته:
  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
  مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

دیدگاه‌ها بسته شده است.