اعلام نتایج طرح ایده ۹۹/۹۹

دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ضمن تشکر از استقبال و مشارکت ایده پردازان  در رویداد طرح ایده ۹۹/۹۹ به اطلاع می رساند نتایج این رویداد پس از ارزیابی نهایی توسط کمیته داوران اعلام گردید:
نتایج ایده ­ها بر اساس یازده معیار و شاخص های آن، مورد ارزیابی تیم داوری (اساتید دانشگاه) قرار گرفت. امتیاز بیشینه در این ارزیابی با معیار های مختلف ۱۵۰ در نظر گرفته شده بود که در این میان ایده­ های برگزیده    می ­بایست حداقل ۷۰ درصد امتیاز کل(۱۰۵امتیاز) را کسب می ­نمودند.

از میان ایده ­های ارسال شده ۶۱ ایده قابلیت ورود به مرحله داوری را داشتند و مورد ارزیابی قرار گرفتند که هیچ یک از آنان (فردی/تیمی) نتوانستند حداقل امتیاز لازم(۱۰۵ امتیاز) را کسب نمایند.

از این رو کمیته داوری به منظور حمایت و دلگرمی مشارکت کنندگان این طرح، سه ایده با بالاترین امتیاز را انتخاب و براساس درصد امتیازات کسب شده بر مبنای جایزه نفر سوم۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) جوایز نقدی به هریک  تعلق خواهد گرفت.  

اسامی برگزیدگان به شرح زیر می باشد:

رتبه نام امتیاز کسب شده درصد کسب شده
اول(تیمی) رهپویان ۷ ۹۰ از ۱۵۰ ۶۰
دوم(تیمی) آذر کار ۸۲ از ۱۵۰ ۵۴/۶
سوم(تیمی) سیمیتیم ۷۴ از ۱۵۰ ۴۹/۳