ساخت دستگاه میکرواسپکتروفتومتر برای اولین بار در کشور

میکرو اسپکتروفتومتر

نوآوری جدیدی از نخبگان جوان کشور

ساخت دستگاه میکرو اسپکتروفتومتر برای اولین بار در کشور، توسط چهره شاخص علمی و کارآفرین جوان برتر سومین جشنواره

دستگاه میکرواسپکتروفتومترکه در صنایع مختلف کاربرد دارد و پیش از این جز اقلام تحریمی محسوب می شد با تلاش مهندسان دانشگاه حضرت معصومه (س) قم و دانشگاه الزهرا به تولید رسیده است. این دستگاه در مباحث جعل سند در تشخیص جوهرهای مختلف از هم و همچنین در صنایعی چون نفت و گاز و پتروشیمی، پزشکی یا بیولوژی و ….. مورد استفاده قرار میگیرد.

سرکار خانم دکتر مریم بحرینی بنیانگذار و مدیرعامل شرکت نوآوران که در سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان نیز بعنوان چهره شاخص علمی و کارآفرین جوان برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند، تعریف یک نرم افزار جانبی با هدف تحلیل و ایجاد کاربری های گسترده در صنایع مختلف را از جمله ویژگی های نمونه ایرانی این محصول برشمردند.