معرفی چهره دکتر علیرضا امانی قدیم استاد نمونه جوان جشنواره قرن

دکتری تخصصی شیمی کاربردی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه شیمی

افتخارات:

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و عضویت در گروه سرآمدان علمی ایران

استاد نمونه جوان در علوم‌پایه کشور پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان (جشنواره قرن)، در تاریخ 1400/09/09

 سوابق علمی و پژوهشی

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر جوان دانشگاه در سال 1394،

پژوهشگر برتر دانشکده علوم در سال 1398،

چاپ  43 مقاله در مجلات معتبر علمی بین‌المللی (ISI)،

ارائه بیش از 30 مقاله در سمینارهای علمی و اجرای 3 طرح تحقیقاتی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور