معتبرترین معیار سنجش اکوسیستم کارآفرینی

اکوسیستم کارآفرینی

محیط کسب و کار یکی از کلیدی‌ترین عوامل در اکوسیستم کارآفرینی است که تأثیر مستقیم بر عملکرد صاحبین کسب و کار و کارآفرینان دارد، لذا بانک جهانی هر ساله گزارشی مبنی بر سنجش آیین‌نامه‌هایی که فعالیت‌های تجاری را تقویت می‌‌کند و مواردی که محدود کننده آن هستند، منتشر وکشورها را را از این منظر رتبه بندی می‌کند. بدین ترتیب کشوری که توانسته بهترین امکان را برای ایجاد کسب و کار ایجاد کند در رتبه نخست و نامناسب‌ترین کشور برای کسب و کار در انتهای این جدول قرار می‌گیرد. این گزارش معتبرترین معیار بوده و ‌می‌تواند یک راهنمای موثر برای صاحبان ایده، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باشد.

این معیار به مرور زمان بهبود یافته است. اولین گزارش ارائه شده دارای 5 شاخص و 133 کشور را پوشش می‌داده است. در سال 2020، این گزارش شامل 10 شاخص می باشد و 190 کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

شاخص های سهولت انجام کسب و کار:

  1. شروع کسب و کار: فرایند، زمان، هزینه و حداقل سرمایه ای که برای راه اندازی یک کسب و کار نیاز است را بررسی و اندازه‌گیری می کند.
  2. دریافت مجوزهای ساخت: فرایند، زمان و هزینه ی تکمیل مراحل اداری ساخت یک ساختمان را در نظر می گیرد.
  3. دسترسی به برق: فرایند، زمان و هزینه برای گرفتن کنتور برق لحاظ می‌شود.
  4. ثبت مالکیت: فرایند، زمان و هزینه واگذاری دارایی های یک شرکت. طریقه انتقال مالکیت و کیفیت نظام اداری هر کشور ارزیابی می‌گردد.
  5. دریافت اعتبار: یکی از مشکلاتی که هر کسب و کار دارد اخذ اعتبار است که در هر کشوری مدت زمان، نحوه گرفتن وثیقه و نظام اطلاعات اعتباری متفاوت است.
  6. حمایت از سرمایه گذاران خرد: بررسی حقوق سرمایه‌گذاران و میزان رضایت آنان از سرمایه‌گذاری در کشور.
  7. پرداخت مالیات: میزان پرداخت مالیات، تطبیق شرکت با قوانین مالیاتی و نحوه محاسبات مالیات
  8. تجارت فرامرزی: زمان و هزینه صادرات – واردات در کشور
  9. اجرای قراردادها: هزینه و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
  10. حل مشکلات ورشکستگی: در هر شرکتی احتمال ورشکستگی وجود دارد. چقدر هزینه و زمان لازم است که اقدامات قانونی برای خاتمه کار صورت پذیرد و پیامدهای قانونی به چه شکلی است.

قوانین بازار کار، انعطاف قوانین و کیفیت اشتغال ، همچنین عقد قرارداد با بدنه دولت از دیگر حوزه‌های مهم در محیط کسب و کار هر کشوری است که  که بدلیل جدید بودن این شاخص هنوز در نمره و رتبه سهولت انجام کسب و کار کشورها محاسبه نمی‌شود.