سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان امروزشنبه نهم آذرماه برگزار می شود.

یادآوری:

مراسم اختتامیه سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان طبق برنامه اعلامی امروز شنبه ٩ آذرماه ١٣٩٨ راس ساعت ١۴:٠٠ در محل برگزاری این مراسم(تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) برگزار خواهد شد.

با تشکر-دبیرخانه دائمی جشنواره