رویداد تحول دیجیتال و هوشمند سازی صنایع معدنی

مهلت ثبت نام تا 25 اردیبهشت ماه 1400

جهت ثبت نام کلیک کنید.