رایزنی با دفتر همکاری علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در مدار بین المللی سازی جشنواره

رایزنی با  دفتر همکاری علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در مدار بین المللی سازی جشنواره

روز یکشنبه مورخ 10 مهر ماه جلسه ای با حضور اعضای کمیته بین الملل جشنواره و روسای دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی (آقای دکتر کریمیان و آقای دکتر نظام زاده) به منظور رایزنی در خصوص شروع به‌کار فعالیت فرا مرزی این رویداد علمی برگزار گردید.

 ابتدا دکتر مودب تاریخچه ای از جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ارائه و هدف از برگزاری آن را کشف و شکوفایی استعدادهای بالقوه جوانان ایران زمین بیان نمود.

همچنین ایشان به معرفی مختصری از اعضای شورای سیاست گذاری پرداخت و همچنین یادآور شد که جشنواره تا مرحله تجاری سازی و سرمایه گذاری بر روی ایده در کنار ایده پردازان خواهد بود.

در ادامه دکتر محمدی پناه دبیر کمیته بین الملل جشنواره تغییر نام بنیاد نیکوکاری جمیلی به بنیاد علم و فناوری جمیلی را آغاز راه بین المللی سازی جشنواره دانست و پیرو آن درخواست خود را مبنی بر استفاده از تجارب تیم اجرایی حوزه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی درجهت پیمودن هر چه بهتر این مسیر مطرح ساخت و همچنین درخواست نمود تا از دانش و تجربیات اساتید بین الملل دانشگاه هم در این مسیر بهره مند گردیم .

در ادامه جلسه دکتر نظام زاده ضمن ارزنده شمردن این حرکت علمی، اهم پیشنهادات و نوع همکاری های خود را با جشنواره به شرح ذیل بیان نمود:

استفاده از ظرفیت دانشجویان بین المللی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین اعضای هیات علمی ایرانی و خارجی این دانشگاه برای بخش داوری، بهره مندی از ارتباطات و ظرفیت کارگروه های روسیه و قزاقستان و استفاده از تجربیات رایزن های مربوطه از طریق دانشگاه شهید بهشتی، اطلاع رسانی آغاز به کار بخش بین الملل جشنواره به دانشکده های علوم پایه این دانشگاه و همکاری ایشان با جشنواره با هدف حل چالش های مرتبط با این حوزه، تاکید بر نقش موثر علوم پایه در زندگی مردم

در پایان دکتر کریمیان بر همکاری دوجانبه مابین جشنواره و بخش بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تاکید ویژه نمود و اعلام آمادگی نمودند تا در روز بین الملل دانشگاه شهید بهشتی به صورت مشترک رویدادی برگزار گردد.