جلسه هم‌اندیشی گسترش فعالیت‌های استانی جشنواره

جلسه هم‌اندیشی گسترش فعالیت‌های استانی جشنواره

در روز دوشنبه 27 دی ماه 1400 نشستی در دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حضور خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره)، مهندس سروش مودب ( مدیر اجرایی جشنواره ) و خانم دکتر سارا داریان (منتور، کارآفرین و فعال حوزه استارتاپی) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، مهندس سروش مودب در خصوص نحوه شکل‌گیری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، ساختار و اهداف آن، فرآیندهای حمایتی برگزیدگان، ارتباط با مراکز علم و فناوری و شتابدهنده‌ها در جهت پیشبرد فعالیت‌های برگزیدگان و حضور منتور و شتابدهنده تخصصی جهت همراهی و مشاوره اجرایی فرآیندهای کسب و کاری در کنار ایده‌پردازان توضیحاتی را ارائه نمود.

در ادامه جلسه، خانم دکتر شادی جمیلی ضمن قدردانی از خانم دکتر داریان، در خصوص همراهی همیشگی ایشان با جشنواره و نیز همکاری جهت گسترش فعالیت‌های استانی جشنواره مطالبی را بیان کرد.

خانم دکتر داریان، ضمن ابراز علاقه از برگزاری این جلسه، در خصوص فعالیت‌های استانی خود با هلال احمر و ایجاد باشگاه‌های کارآفرینی استانی نکاتی را مطرح نمود و تصریح کرد که یک مدل اجرایی برای کمک به حوزه فرآیندهای استانی جشنواره ارائه خواهد داد، تا جشنواره هر چه سریعتر در مسیر پیشبرد اهداف استانی خود قرار گیرد.

در پایان جلسه مقرر گردید جلساتی به صورت منظم با حضور مدیران جشنواره، منتورها و مشاورین تخصصی برگزار شود تا با هم‌فکری متخصصان مدل جامع و اجرایی همکاری استانی تهیه گردد.