جلسه آنلاین جشنواره با مرکز رشد دانشگاه شریف

جلسه آنلاین جشنواره  اندیشمندان و دانشمندان جوان با مرکز رشد دانشگاه شریف

در روز دوشنبه مورخ 25 بهمن ماه 1400 جلسه آنلاین با مرکز رشد  دانشگاه شریف با حضور آقای مهندس حمیدرضا حسینی (سرپرست امور فناوری پارک شریف)،  آقای مهندس علیرضا جعفر (مدیر برنامه ریزی پارک شریف)، آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) و خانم هنگامه تشت زر (دبیر کمیته روابط عمومی جشنواره) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس مودب توضیحاتی را در خصوص فرآیندهایی اجرایی ادوار گذشته جشنواره و نحوه حمایت از ایده پردازان و تیم های کسب و کارنوپا ارائه نمودند و پیرو آن پیشنهاداتی در خصوص فرصت های همکاری مشترک مطرح کردند.

در ادامه آقای مهندس حسینی مرکز رشد شریف و نحوه فعالیت آن را معرفی نمودند. مرکز رشد پارک علم و فناوری با ارائه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه حرفه‌هاى جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپا، فعال و صاحب ایده در حوزه فناوری‌هاى پیشرفته مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى می نماید. مرکز رشد شریف، یک مرکز رشد پارکی و زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف محسوب می‌شود.

سرپرست امور فناوری پارک شریف از این رویداد علمی بسیار استقبال نمودند و پیشنهادی مبنی بر همکاری های مشترک ( منتورینگ ، آموزشی، استفاده از آزمایشگاه های تخصصی و..) و حمایت از برگزیدگان ادوار گذشته جشنواره تحت نظارت مرکز رشد شریف مطرح نموند. در نهایت مقرر گردید تفاهم نامه ای دوجانبه فی ما بین و مرکز رشد شریف منعقد گردد.