اهدای جوایز نقدی برندگان 2 مسابقه اختتامیه جشنواره چهارم

طی مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، 2 مسابقه اجرا و 8 نفر به عنوان برگزیده مسابقه انتخاب شدند.
امروز شنبه، 15 آذر 1399 جوایز نقدی هریک از این عزیزان به ارزش 9 میلیون ریال به ایشان تقدیم گردید.