اقدام کارآفرینانه

اقدام کارآفرینانه کاری است که شخص انجام می‌دهد تا تغییرات وسیعی را در محیط نزدیک خود ایجاد کند. به عنوان مثال، شما راه می‌روید و یا صحبت می‌کنید، هر یک از این اقدامات در بدن شما تغییراتی ایجاد می‌کند و می‌تواند بر خانواده شما، فرزندان شما یا هر چیز دیگری که به شما مربوط می‌شود نیز تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر، اقدامات کارآفرینانه اقداماتی هستند که دارای برخی فعالیت‌های کارآفرینی خواهند بود. به عنوان مثال، شروع یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری، گسترش تجارت، بهبود تجارت، بازاریابی محصولات یا خدمات، انواع مختلفی از فعالیت‌های کارآفرینی هستند.

مراحل اصلی اقدامات کارآفرینانه

گام اول: تصمیم‌گیری برای اقدام کارآفرینانه

این گام مهم‌ترین عنصر در این فرایند است زیرا اگر شما به عنوان یک کارآفرین تصمیم به انجام یک اقدام نگیرید، این عمل اتفاق نخواهد افتاد. این یک واقعیت است که شما باید تصمیم بگیرید که کاری را انجام دهید و سپس آن را عملی کنید که این روند منطقی نحوه انجام اقدامات است. باید توجه داشته‌باشید که سرعت فرایند تصمیم‌گیری بر کیفیت تصمیم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، اگر می‌خواهید برای هر اقدام کارآفرینی که انجام می‌دهید به بهترین نتایج برسید، باید این فرایند را بهینه کنید.

گام دوم: اجرای تصمیم گیری برای اقدام کارآفرینانه

اگر تصمیم را اجرا نکنید، اقدام کارآفرینانه انجام نمی‌شود و به سرعت می‌تواند باعث شکست کل فرایند انجام اقدامات شود. هنگامی که تصمیم به انجام هر اقدامی گرفتید، باید آن تصمیم را بدون تفکر یا تردید اضافی اجرا کنید؛ زیرا تفکر سبب اختلال در فرایند تصمیم‌گیری می‌شود.

نحوه پیاده‌سازی فرایند تصمیم‌گیری

 1. مرحله اول: کشف مشکل
 2. مرحله دوم: جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشکل
 3. مرحله سوم: تهیه انواع مختلف راه‌حل‌های جایگزین
 4. مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل و ارزیابی هر یک از راه‌حل‌های جایگزین
 5. مرحله پنجم: انتخاب راه‌حل بهینه، که نشان‌دهنده اقدام کارآفرینانه است.

عناصر موثر بر کارآفرین که سبب انجام اقدام کارآفرینانه می‌شود

 1. اعتماد به نفس

  وقتی اعتماد به نفس شما در مورد اقداماتی که باید انجام دهید بیش‌تر باشد، احتمال بیش‌تری وجود دارد که آن اقدام خاص را انجام دهید. در غیر این صورت، وقتی اعتماد به نفس پایین است، احتمال اینکه شما آن اقدامات را انجام دهید، نیز کم خواهد بود.

 2. دانش

  جالب است بدانید که اعتماد به نفس شما بر اساس دانش شما است. اگر اطلاعات بیش‌تری در مورد موضوع خاص مربوط به عمل خود دارید، اعتماد به نفس بیش‌تری خواهید داشت.

 3. تجربه

  اگر تجربه کافی در مورد فعالیت‌های کارآفرینانه خاص و اقدامات مربوط به آن دارید، می‌توانید این اقدامات را بیش‌تر انجام دهید؛ در غیر این صورت، وقتی تجربه کافی ندارید، احساس خواهید کرد که هنوز آمادگی این نوع اقدامات را ندارید.

 4. ترس از شکست و عواقب آن در صورت اشتباه

  صرف نظر از نوع اقدامات کارآفرینی که انجام می‌دهید، احتمال اشتباهات همیشه در اطراف شما خواهد بود. بنابراین، طبیعی است که ترس از اشتباه داشته‌باشید. با این حال، بزرگ‌ترین اشتباه زمانی است که شما هیچ اقدامی کارآفرینانه‌ای را انجام ندهید.

 5. ریسک‌پذیری

  برای هر تصمیم و هر اقدام کارآفرینانه همیشه امکان ریسک وجود دارد. این خطر زمانی رخ می‌دهد که شما آرامش خود را از دست بدهید. از سوی دیگر، هر تصمیم و اقدام کارآفرینانه مستقیما به موقعیت و آسایش شما ضربه می‌زند بنابراین ریسک یک قسمت ثابت در کل فرایند خواهد بود.