اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش نهم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش نهم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش هشتم)

Growth Hacking

هک رشد

مجموعه‌ای از تکنیک‌های مختلف بازاریابی‌ست که به صورت خلاقانه، آزمایش محور و در مقیاس معین باهم ترکیب می‌شوند تا تکنیک‌های جدیدی برای رشد مقطعی محصولات دیجیتال بوجود بیاورند.

Hockey Stick

نمودار چوب‌هاکی

عبارت است از نمایش عملکرد؛ زیرا هنگامی که به صورت نمودار ترسیم می‌شود، مانند چوب‌هاکی است. عملکرد، ابتدا با شیب زیاد رشد می‌کند و سپس، به صورت خطی ثابت می‌ماند.

Incubator

مرکز رشد

این نوع از مراکز رشد، به سبب شکاف موجود در اکتشافات چند رشته‌ای ایجاد گردید. هدف این دسته از مراکز رشد، انجام دادن تحقیقات پایه‌ای و کمک به رشد شرکت‌های زایشی است. در این نوع از مراکز رشد، ایده‌ها در آزمایشگاه‌ها پرورش می‌یابند تا برای ارائه در عرصە اقتصاد و تولید آماده شوند.

Initial Public Offering (IPO)

عرضه عمومی اولیه سهام

سهامی عام شدن، مربوط به زمانی است که یک استارتاپ، سهام خود را در یک فراخوان در بهابازار بورس به عموم پیشنهاد می‌دهد و دیگر یک استارتاپ نیست.

Innovation

نوآوری

معرفی و ارائه یک ایده جدید به بازار به شکل یک محصول یا خدمات یا توسعه در یک سازمان یا فرآیند.