کنفرانس سار بهار 98

ژوئن 30, 2019

اطلاع رسانی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در کنفرانس فصلی سار

رویدادهای فصلی کنفرانس سار توسط «موزه ملی علوم و فناوری» از ابتدای سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این کنفرانس ها معرفی […]