بایگانی برچسب: کمیسیون بانوان خیرین مدرسه ساز

اعطای حکم خانم دکتر شادی جمیلی در کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

دومین جلسه کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، صبح روز سه شنبه  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضوردکتر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، مهندس جعفری مدیر عامل جامعه خیرین، خانم میردامادیان رئیس کمیسیون بانوان، خانم دکتر شادی جمیلی عضو هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی و جمعی از اعضای کمیسیون در محل جامعه خیرین مدرسه […]