کمیته اشتغال دانشجویی

جولای 2, 2019

روزی با گروه صنعتی و معدنی زرین

گروهی از منتخبین و برگزیدگان جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به همراه سرکار خانم دکتر شادی جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی، دکتر ناصر غلامی رئیس کمیته راهبردی […]