فوریه 8, 2020

جذب سرمایه گذار، موضوع دومین نشست مشترک اعضای دبیرخانه دائمی با تیم تتراپاک

امروز شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۸ ، دومین جلسه مشترک دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با تیم تتراپاک برگزار گردید. تیم تتراپاک برگزیده نهایی […]