ژانویه 26, 2020

گفتگوی خبری رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره با خبرگزاری ایرنا

در نشستی که روز شنبه پنجم بهمن ماه با حضور اعضای کمیته راهبری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، دکتر پیری ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه […]