کمیته داوری جشنواره چهارم

دکتر قوام الدین زاهدی

دکتر قوام الدین زاهدی
دبیر کمیته علمی

دکتر محمدرضا زالی

دکتر محمدرضا زالی
دبیر کمیته کسب و کار

کمیته داوری علمی

دکتر پیمان صالحی
رئیس کمیته داوران بخش شیمی، معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر یاسمی

دکتر سیامک یاسمی
رئیس کمیته داوران بخش ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، رئیس دانشکده ریاضی پردیس علوم دانشگاه تهران

دکتر بابک شکری

دکتر بابک شکری
رئیس کمیته داوران بخش فیزیک، معاون محترم پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهمن زینلی

دکتر بهمن زینلی
رئیس کمیته داوران بخش علوم زیستی،عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

ذکتر علی کنعانیان

دکتر علی کنعانیان
رئیس کمیته داوران بخش زمین شناسی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم دانشگاه تهران

کمیته داوری کسب و کار

دکتر یدالهی

دکتر جهانگیر یداللهی فارسی
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر امیر اخلاصی

دکتر امیر اخلاصی
استاد مدعو دانشکده کسب و کار دانشگاه Reutlinger آلمان

دکتر سیدرضا حجازی

دکتر سیدرضا حجازی
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر محمد عزیزی

دکتر محمد عزیزی
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر رضا محمدکاظمی

دکتر رضا محمدکاظمی
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر خاوندکار

دکتر جلیل خاوندکار
عضو هیئت مدیره انجمن های علمی کشور و مدیر برتر حوزه فناوری کشور

دکتر حسنعلی آقاجانی

دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشگاه مازندران

آصف کریمی

دکتر آصف کریمی
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مدیرعامل مرکز نوآوری نکسترا

علی اکبر فرجادیان

علی اکبر فرجادیان
مدیرعامل شتابدهنده سریر

پروین برادران

پروین برادران
کارآفرین فناور و مخترع در زمینه محصول جدید ضدعفونی کننده

راحله میلادی

راحله میلادی
مدیر مجموعه بنتا