گفتگو با خانم نسیم توکل |موسس کانون کارآفرینی صنعت الکترونیک

نسیم توکل
گفتگو با خانم نسیم توکل |موسس کانون کارآفرینی صنعت الکترونیک و مدیرعامل شرکت دانش بنیان عرش گستر تجارت الکترونیک 
در گفتگوهای اینستاگرامی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان