گفتگو آنلاین با با خانم الهام زارعی | وکیل پایه یک دادگستری

الهام زارعی
گفتگو لایو اینستاگرام خانم دکتر مارال اسکندری با خانم الهام زارعی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دغدغه ها و چالش های حقوقی کسب و کارها
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان