تفاوت بین نوآوری و اختراع | Invention and innovation

نوآوری و اختراع

اگرچه نوآوری و اختراع یکسان به نظر می رسند ، اما تفاوت زیادی بین آنها وجود دارد در این مقاله به تفاوت بین نوآوری و اختراع می پردازیم:

نوآوری مربوط به نوآوری و نوسازی است، در حالی که اختراع مربوط به خلق محصول جدید است. نوآوری منجر به خلاقیت می شود و این می تواند در جنبه های مختلف زندگی، از صنایع گرفته تا مدیریت شخصی، اعمال شود. دلیل شرکت ها برای ثبت اختراع، جلوگیری از سوء استفاده از ایده آنها است.
نوآوری زمانی محقق می گردد که آن اختراع یا اکتشاف تجاری شده باشد، یعنی به بازار رسیده، به بازار عرضه شده و بازار آن را به عنوان یک محصول پذیرفته باشد. مهم ترین معیار موفقیت یک نوآوری درست برخلاف اختراع و اکتشاف، معیار تجاری است.
ثبت اختراع مسیری این چنینی دارد که برخی از افراد در نوآوری می کنند و برای رسیدن به رویاهای خود تلاش می کنند. زمانی که برخی رویاها به واقعیت تبدیل شوند، تأثیر بسیار زیادی بر جهان خواهند داشت. از این رو ، باید به آنها اعتبار لازم داده شود و مورد حمایت سرمایه گذاران قرار گیرند. این نوآوری های آنها منجر به اختراعات شد که پس از آن ثبت اختراع شدند.
 نوآوری به جدید بودن و نوسازی مربوط می شود، در حالی که اختراع مربوط به خلق چیز جدید است.
Difference between invention and innovation

نوآوری مهمتر از اختراع یا مخترع است

کسی که ممکن است چیزی را ابداع کند که فایده ای ندارد یا کم ندارد. اختراع تبدیل مفاهیم جدید به ایده های اساسی است. از طرف دیگر نوآوری در مورد این است که این افراد به کاربر نهایی برسند یا آنها را به بازار عرضه کنند.
اختراع چیز تازه ای است و هنوز برای جهانیان شناخته نشده است ، در حالی که ممکن است نوآوری برای صنعت یا سازمان جدید باشد ، اما ممکن است برای دنیا تازگی نداشته باشد. اختراع عملی است و می تواند توسط مردم ارزیابی یا احساس شود. از طرف دیگر نوآوری یک ایده مدرن است که می تواند در شرایط کنونی اعمال شود.
طبق یک مکتب فکری، نوآوری اختراعی به علاوه بهره برداری است. نوآوری در مورد گرفتن یک چیز ملموس و سپس استفاده از آن به روش های جدید و پیشگام است. همچنین می توانیم بگوییم که وقتی ایده ای برای ساخت یک محصول جدید یا فرآیندی برای اولین بار رخ می دهد، نوآوری است، در حالی که اختراع اولین تلاش برای عملی کردن این ایده است.

 نوآوری، اختراع به علاوه بهره برداری است

اختراع اساسی دستگاه پخش MP3 چیز جدیدی نبود ، اما توسعه iPod که ترکیبی از زیبایی شناسی ، سهولت استفاده و ارگونومی شاداب بود ، واقعاً ابتکاری بود.
نمونه دیگر PC IBM است. هنگامی که IBM PC وارد بازار شد ، هیچ اختراع جدیدی صورت نگرفت زیرا از تیم درگیر خواسته شده بود تا در مدت 18 ماه بدون اختراع چیز جدیدی تحویل دهد. بنابراین، این شرکت روی ایده های نوآورانه متمرکز شد و رایانه ای را ایجاد کرد که به نوبه خود نوآوری بود.
نوآوری و اختراع ( Invention and innovation)