بیست و دومین نشست هم اندیشی شورای راهبردی

شورای راهبردی

بیست و دومین جلسه کمیته راهبردی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، در روز شنبه ۷ تیر ماه 99 با حضور اعضای کمیته راهبردی برگزار شد.

حاضران در جلسه بیست و و دوم کمیته راهبردی

در این جلسه سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) ، جناب آقای دکتر قوام الدین زاهدی ( دبیر علمی جشنواره) ، جناب آقای دکتر ناصر غلامی (دبیر شورای مدیریت و برنامه ریزی)، جناب آقای مهندس سروش مودب ( مدیر اجرایی جشنواره) خانم مهندس منوچهری (نماینده شرکت رهپویان۷) و دیگر اعضای کمیته راهبردی حضور داشتند.

ایجاد اولین شورای خبرگان کسب و کار

در ابتدای این جلسه  خانم مهندس منوچهری (نماینده شرکت رهپویان ۷) شیوه نامه اجرایی چهارمین جشنواره را طبق برنامه تصویب شده مطرح نمودند و بر لزوم انجام اقدامات مختلف اجرایی با برنامه زمانی تعیین شده تاکید نمودند.

در ادامه جلسه آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره)  از روند فعالیت های کمیته های مختلف از جمله تولید محتوا، تبلیغات، هماهنگی و پشتیبانی و.. جهت آماده سازی زیرساخت های جشنواره چهارم گزارشی ارائه نمودند و با توجه به آغاز ثبت ایده از ۱۸ مرداد ماه سال جاری، بر لزوم آماده سازی ویدئوهای آموزشی اشاره نمودند.

همچنین اعضای کمیته راهبردی با بررسی صاحبنظران حوزه کارآفرینی از تشکیل شورای کسب و کار خبره در جشنواره امسال خبر دادند تا از نظرات متخصصین بیشتری در این حوزه استفاده نماییم.

لازم به ذکر است علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر جشنواره می توانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ysf-persia.com مراجعه نمایند.