5 اکتبر؛ روز جهانی معلم

از سال 1994 به بعد، پنجم اکتبر (13مهرماه) هر سال از سوی یونسکو «روز جهانی معلم» اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بهادادن به معلمان، قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا اعلام شده است اما بحث «روز معلم» چیز دیگری است.

جملات افراد مشهور در مورد معلم

  • معلمان تنها درها را می‌گشاید و این تو هستی که باید وارد شوی. “گالیله”
  • کسی که تا ابد شاگرد باقی می‌ماند؛ نمی‌تواند زحمات آموزگارش را جبران کند. “نیچه”

چرا ۵ اکتبر روز جهانی معلم است؟

سازمان جهانی کار و یونسکو در سال ۱۹۶۶ توصیه نامه‌ای را در مورد وضعیت معلمان تصویب کردند. این توصیه معیارهایی را در مورد حقوق و مسئولیت‌های معلمان و استانداردهایی را برای آماده سازی اولیه و آموزش بیشتر، استخدام، شرایط آموزش و یادگیری تعیین می‌کند.

شعار روز جهانی معلم

شعار روز جهانی معلم ۲۰۲۰، “معلمان: پیشرو در بحران، تجسم دوباره آینده” است.

هدف روز جهانی معلم

هدف از نام گذاری روزی به عنوان روز معلم، قدردانی از آنهاست. چرا که با وجود افراد مختلف در سیستم آموزشی، همیشه این معلم است که همیشه به عنوان آموزگار دانش آموزان شناخته می‌شود و اوست که در تربیت و شکل‌گیری فرزندان جامعه نقش مهمی دارد. از سوی دیگر مشکلات فراوان معلمان در سراسر دنیا و از جمله ایران وجود چنین روزی را تأیید می‌کند چرا که شاید اینگونه توجه بیشتری به سمت آن‌ها برای رفع مشکلاتشان معطوف شود.