27 شهریور؛ روز شعر و ادب فارسی

سید محمدحسین بهجت تبریزی، متولد 11 دی ماه 1285، متخلص به شهریار شاعر ایرانی اهل تبریز بود که به زبان‌های فارسی و ترکی آذربایجانی شعر سروده‌است. وی در روستای بستان‌آباد تبریز به دنیا آمد و بنا به وصیتش در مقبرةالشعرای تبریز به خاک سپرده‌شد. ۲۷ شهریور را به واسطه روز درگذشت او «روز شعر و ادب فارسی» نامیده‌اند. مهم‌ترین اثر شهریار «منظومه حیدربابایه سلام» است که از معروف‌ترین آثار ادبیات ترکی آذربایجانی به‌شمار می‌رود و شاعر در آن از اصالت و زیبایی‌های روستا یاد کرده‌است. وی در 82 سالگی در 27 شهریور 1367 دار فانی را فداع گفت.

ز دانش نخستین به یزدان گرای                  کجا هست و باشد همیشه به جای

به دانش ز یزدان شناسد سپاس                           خنک مرد دانا و یزدان شناس

به دانش فزای و به یزدان گرای                            که او باد جان ترا رهنمای

به گیتی به از مردمی کار نیست                          بدین با تو دانش به پیکار نیست

«فردوسی»