16 آذر، روز دانشجو

دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی سازندگان کشور… دانشجو تجربه‌های دیروز را به تلاش‌های فردا پیوند می‌زند تا آینده‌ای بسازد لبریز از روزهای تازه، رو به زیباترین و خوشبخت‌ترین منظره‌های زندگی… فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی مبارک