” نمایشگاه INOTEX2019 “

همکاران اجرایی دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان روز چهارشنبه ۲۲ خردادماه با حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX2019) که از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار گردید، ضمن بازدید از غرفه های این نمایشگاه و آشنایی با کارآفرینان جوان و موفق حوزه استارتاپ و فناوری کشور، به معرفی رویکردها و دستاوردهای برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در حوزه کارآفرینی نوین و تبدیل ایده به محصول در حوزه استارتاپ ها پرداختند.