کمیته داوری جشنواره قرن

دکتر علیرضا ساری

دبیر علمی

دکتر محمدرضا زالی

دبیر کسب و کار

کمیته داوری علمی

دکتر پیمان صالحی
رئیس کمیته داوران بخش شیمی، معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات

دکتر سیامک یاسمی
رئیس کمیته داوران بخش ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، معاون پژوهش و فناوری پردیس علوم دانشگاه تهران

دکتر بابک شکری
رئیس کمیته داوران بخش فیزیک، عضو هیئت علمی معاون پژوهشی

دکتر محمد گنج تابش
رئیس کمیته هوش مصنوعی، عضو هئیت علمی دانشکدگان علوم پایه دانشگاه تهران

دکتر بهمن زینلی
رئیس کمیته داوران بخش علوم زیستی،عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

دکتر احسان مصطفوی
رئیس کمیته داوران بخش ویروس کرونا، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو پاستور

دکتر علی کنعانیان
رئیس کمیته داوران بخش زمین شناسی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم دانشگاه تهران

کمیته داوری کسب و کار

دکتر امیر اخلاصی
استاد مدعو دانشکده کسب و کار دانشگاه Reutlinger آلمان

دکتر محمد عزیزی
عضو هئیت علمی کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر رضا محمدکاظمی
عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر جلیل خاوندکار
عضو هیئت مدیره انجمن های علمی کشور و مدیر برتر حوزه فناوری کشور

دکتر مهرداد عالی پور
مدیرعامل شرکت عالی تحریر پارسیان

ویژه‌نامه دکتر قوام‌الدین زاهدی