کمیته داوری جشنواره

دکتر علیرضا ساری

دبیر کمیته علمی

دکتر محمدرضا زالی

دبیر کمیته کسب و کار

کمیته داوری علمی

دکتر محمدحسین بهشتی

 رییس کمیته داوران بخش شیمی، مدیرکل دفترحمایت و پشتیبان امور پژوهشی وزارت علوم

دکتر محسن شریفی

رییس کمیته داوران بخش علوم زیستی،عضو هیئت علمی دانشکده علوم‌پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عزت اله رئیسی

رییس کمیته داوران بخش زمین شناسی،استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

دکتر شاهین روحانی

رییس کمیته داوران بخش فیزیک، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

دکتر غلام رضا رکنی

رییس کمیته داوران بخش ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر، عضو هیئت علمی دانشکدگان علوم پایه دانشگاه تهران

دکتر محمد گنج تابش

رییس کمیته هوش مصنوعی، عضو هیئت علمی دانشکدگان علوم پایه دانشگاه تهران

کمیته داوری کسب و کار

دکتر مهرداد عالی پور

مدیرعامل شرکت عالی تحریر پارسیان

دکتر رضا محمد کاظمی

قائم‌مقام کرسی یونسکو در کارآفرینی

دکتر محسن مطیعی

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید مجتبی سجادی

دانش یار گروه کسب و کار جدید دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر آقاجانی افروزی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

 

ویژه‌نامه دکتر قوام‌الدین زاهدی