کمیته بین الملل

دکتر فاطمه محمدی‌پناه

عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران و دبیر کمیته بین الملل جشنواره

دکتر بابک حقیقت

عضو هیئت علمی مرکز علوم ریاضی یاو، دانشگاه شینگهوا چین

منظور حسین سومرو

مشاور و رئیس سابق بنیاد علمی اکو

 

 

دکتر جواد اسحاقی راد

رییس پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه

دکتر علیرضا ساری

دبیر علمی جشنواره

 

 

دکتر علی امروز نژاد

استاد و رییس مرکز تحقیقاتی تحلیل تجاری، دانشگاه ساری، انگلستان

دکتر معصومه ملک

مدیر کل اداره اعضای هیات علمی و دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تهران

 

دکتر تورج ولی نسب

مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی