کشف 2 میکروارگانیسم خاکزی و جایزه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

دکتر فریدون ملک زاده، كارشناسى زیست‏شناسى از دانشگاه تهران در سال 1335، كارشناسى ارشد قارچ ‏شناسى از دانشگاه تهران در سال 1337، دكتراى تخصصى باكترى‏ شناسى از دانشگاه ایالتى لوئیزیاناى آمریكا در سال 1342 و فوق تخصص اكولوژى میكروب‌ها از دانشگاه ایالتى آریزوناى آمریكا در سال 1347 بود.

 دکتر ملک زاده سال 1378، به سبب کشف دو میکروارگانیسم جدید از خاک‌های جنگلی ایران و نامگذاری آن‌ها به نام ایران، موفق به دریافت جایزه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی شد.

هم اکنون گونه Halopenitus malekzadehii با شماره دسترسی IBRC-M 10418 در کلکسیون نگهداری و کشت میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران نگهداری می‌شود.

سال 1392 نیز محققان در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند یک گونه جدید آرکی با نام زنده یاد فریدون ملک زاده در نشریه بین‌المللی میکروبیولوژی سیستماتیک و تکاملی ثبت و منتشر نمايند.

این نوشته در Biography ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.