امضای تفاهم نامه با مرکز شتابدهی کاوشان ناب هستی

امضای تفاهم نامه با مرکز شتابدهی کاوشان ناب هستی

روز چهارشنبه مورخ 7 اردیبهشت 1401، تفاهم نامه‌ای مابین جشنواره و مرکز شتابدهی کاوشان ناب هستی با حضور جناب دکتر غفرانی (مدیر مرکز شتاب دهنده کاوشان ناب هستی)، سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) و جناب آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) برگزار شد.

این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه مابین جشنواره و مرکز شتابدهی کاوشان ناب هستی منعقد گردید و در ادامه مدیر مرکز به امکان تجاری سازی و اجرایی شدن هرچه بهتر ایده‌های حوزه کشاورزی جشنواره با همکاری این مرکز اشاره نمودند و در آن بر لزوم تجاری سازی ایده برگزیدگان جشنواره و تداوم همراهی و هم فکری با ایشان طی سال آینده نیز تأکید شد.

همچنین مقرر گردید لیست ایده های ثبت شده در جشنواره که مرتبط با حوزه کشاورزی می باشد در اختیار مرکز شتابدهی کاوشان ناب هستی قرار گیرد تا در صورت علاقه مندی و امکان سرمایه گذاری، با ایده پردازان جلسه ای مشترک برگزار گردد و فرآیندهای اجرایی سرمایه گذاری صورت گیرد.