از صاحب ایده بودن تا کارآفرین شدن 

از صاحب ایده بودن تا کارآفرین شدن

هر ایده‌‌پردازی می تواند ساعت‌ها در مورد ایده‌ها و محصولاتش با هیجان صحبت کند و مزایای محصول یا خدمتش را از زوایای متعدد مورد بحث قرار دهد اما اگه میخواهید بدانید که این صاحب ایده چقدر با کارآفرین شدن فاصله دارد، از او بخواهید که در مورد مشتریانش برای شما توضیح دهد: به طور مثال از ویژگی‌ها، ترجیحات، علاقمندی ها، الگوی رفتاری و انگیزه‌های خرید و نیازهای مشتریانش بگوید.

هر چی بیشتر و بهتر بتوانیم مشتریانمان رو توصیف کنیم، شانس موفقیت بالاتری در پیاده‌سازی و اجرای ایده‌ هایمان خواهیم داشت.

بخش‌بندی بازار به عنوان یکی از زیرمجموعه های مهم استراتژی بازاریابی، به ما کمک می‌کند تا بخش‌هایی از بازار را  که سودآور و با استراتژی های کسب و کارمان همسو باشد، هدف قرار دهیم . حذف بخش‌هایی از بازار که سودآوری کمتری دارد یا احتمالاً‌ سودی ندارد، از دستاوردهای مهم بخش‌بندی بازار است. بخش‌بندی بازار با هدف طراحی یا بهینه‌سازی پیشنهاد محصول (Product Offer) مورد استفاده قرار می‌گیرد که می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد؛

  • بخش‌بندی بازار بر اساس موقعیت جغرافیایی مشتریان
  • بخش‌بندی بازار بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی (دموگرافیک)
  • بخش‌بندی بازار بر اساس الگوهای رفتاری مشتریان
  • بخش‌بندی بازار بر اساس ویژگی‌های روانشناختی مشتریان
  • تقسیم‌ندی بازار بر اساس ویژگی‌های تکنوگرافیک

در نتیجه بخش‌بندی مناسب می تواند ما را در فراگیری سریع‌تر همخوانی بازار، (Market Fit) یافتن یک بخش اشغال نشده و بکر و بدون‌ رقابت، احتمال رهبر بازار شدن و بیشینه کردن اثربخشی سرمایه با متمرکز کردن منابع موجود توانمند سازد و مسیر همواری را جهت کارآفرین شدن پیش پای ما قرار دهد.