پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان (جشنواره قرن)، امسال نیز با حمایت بنياد نيكوكاري جميلي و با همكاري بنياد حاميان دانشگاه تهران و دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، در راستاي حمايت از ایده‌پردازان جوان، ايجاد كسب و كارهاي مبتنیبر فناوری، ترويج فرهنگ كارآفريني و با هدف تبديل دارايي‌هاي فكري به ثروت، به‌عنوان یک رویداد علمی در سطح ملي در تاریخ9/9/1400 برگزار شد. محورهای جشنواره در حوزه علوم‌پایه شامل 5 بخش: 1)شیمی 2)فیزیک 3)علوم‌زیستی 4)زمین‌شناسی 5)ریاضی و علوم کامپیوتر و با تاکید بر 2 رویکرد ویژه کرونا و هوش مصنوعی بود.

به نقل از مسئولین دبیرخانه جشنواره از 333 ایده ارسالی به پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در حوزه علوم‌پایهدر دو بخش کسب و کار نوپا و ایده پردازان، 18 ایده به عنوان برگزیده نهایی انتخاب شدند. تعداد 50 ایده به عنوان برگزیده علمی مورد تقدیر قرار گرفتند و  هم‌چنین 2 استاد نمونه جوان نیز در بخش بنیادی علوم‌پایه در زمینه زمین‌شناسی و فیزیک معرفی شدند.

لازم به ذکر است که برگزیدگان از شرایط همراهی تا تجاری‌سازی ایده برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی و اقتصادی کشور بهره‌مند می‌شوند.