پیشبرد اهداف فراملی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

روز دوشنبه مورخ 6 شهریور ماه 1402 جلسه ای مابین آقای دکتر ولی نسب – مدیركل دفتر ارتباطات علمی و همكاری های بین المللی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و کمیته بین الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر مودب – مدیر اجرایی جشنواره در خصوص روند شکل گیری و نحوه حمایت از ایده های حوزه علوم پایه توسط این رویداد علمی به نکاتی اشاره نمود:

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از سال 96 و تحت حمایت بنیاد علم و فناوری جمیلی فعالیت خود را آغاز نمود.

پیرو مطالعات صورت گرفته بر روی جشنواره های مشابه، به این نتیجه رسیدیم که حامی اصلی رویدادهای علمی، بنیادهای علم و فناوری می باشند؛ از این رو بر آن شدیم تا بنیاد نیکوکاری جمیلی را به “بنیاد علم و فناوری جمیلی” تغییر نام دهیم.

مدیر اجرایی جشنواره خاطر نشان کرد: تمرکز اصلی جشنواره بر روی حمایت و تجاری سازی ایده های علوم پایه می باشد و با توجه به جایگاه ویژه هوش مصنوعی در دنیای امروز، این حوزه نیز مورد توجه جشنواره قرار گرفته شده است.

ایشان در خصوص اخذ مجوز برای انجام فعالیت در بخش بین المللی جشنواره و چشم انداز این حوزه نیز توضیحاتی را ارائه نمود.

وی تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو، امضای تفاهم نامه همکاری با موسسه اکو و انجام همکاری های مشترک با تونس، چین و قزاقستان را از نقاط عطف در این حوزه دانست.

دکتر مودب پیرو رایزنی با کامستک و آیسسکو و همچنین با توجه به نوپا بودن بخش بین الملل جشنواره، درخواست خود را مبنی‌بر استفاده از رهنمودهای دکتر ولی نسب و به منظور ارائه عملکردی بهتر، مطرح ساخت.

سپس دکتر ولی نسب یادآور شد؛ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی شامل 8400 شرکت دانش بنیان، 20 موسسه تحقیقاتی، 8000 پرسنل و 1850 محقق و هیات علمی است که در این راستا توانسته اولین و مدرن‌ترین پارک علم و فناوری زیر نظر جهاد کشاورزی را بخود اختصاص دهد.

در ادامه مدیركل دفتر ارتباطات علمی و همكاری های بین المللی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در خصوص ارتباط جشنواره و FAO و UNIDO و با هدف پیشبرد اهداف فراملی، پیشنهاداتی را مطرح ساخت.

ایشان ارتبط با UNICEF را نیز حیاتی دانست و مقرر شد به منظور تسهیل در برقراری ارتباط راهکارهایی را به جشنواره ارائه نمایند.

در نهایت مقرر گردید؛ جشنواره در رویدادهای حوزه تکنولوژی و جلساتی که با حضور کشور ازبکستان و چین برگزار می شود، شرکت نماید و برای گسترش تعاملات مابین دو مجموعه، ضمن عضویت دکتر ولی نسب در کمیته بین الملل جشنواره، تفاهم نامه همکاری نیز منعقد گردد.