پنج دشمن کار تیمی

پنج دشمن کار تیمی

پاتریک لنچیونی (Patrick Lencioni)

کتاب «پنج دشمن کار تیمی» یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تیم‌ورک است که مطالعه آن برای مدیریت بهتر کسب‌وکارها بسیار مفید است. «پاتریک لنچیونی» بخش عمده کتاب خود را به یک داستان مدیریتی اختصاص داده و در بخش رسمی‌تر کتاب تلاش کرده به تحلیل چالش‌های کار تیمی بپردازد و در بخش پایانی راهکارهایی را به صورت داستان ارائه می‌دهد.

به عقیده نویسنده اعتماد، پذیرش تعارض، تعهد، مسئولیت‌پذیری و نتیجه‌گرا بودن ۵ عامل اصلی برای رسیدن به اثربخشی حداکثری است که برای موفقیت کار تیمی ضروری است. بی‌توجهی به هر کدام از این موارد کار تیمی را به چالش می‌کشد.

این کتاب را به کسانی که در زمینه کسب و کار و کار تیمی فعالیت دارند، معرفی می‌کنیم.