آذرماه 1400 اختتامیه پنجمین جشنواره‌اندیشمندان و دانشمندان جوان و پس از داوری ۳۳۳ ‌ایده برگزار گردید. برای منتخبین نهایی بخش‌ایده پردازان ۱۴ اعتبار حمایتی ۵۰۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده بود که ۱۰% از آن به‌صورت جایزه نقدی به افراد اعطا گردید.

به ۴ تیم برگزیده نهایی بخش کسب و کار در مجموع ۴ میلیارد ریال اعتبار حمایتی و ۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بر روی طرح تعلق پیدا کرد. (۱۰ درصد اعتبار حمایتی به صورت نقدی)

جناب آقای دکتر علیرضا‌امانی قدیم و جناب آقای دکتر حمزه مهرابی به‌عنوان اساتید نمونه جوان این دوره مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی دریافت نمودند.