جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در راستای ارتقا دانش و مهارت‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار جوانان، اقدام به برگزاری سلسله وبینارهای آموزشی مهارت‌های تخصصی کسب و کار در ماه مبارک رمضان نموده‌است.

جهت شرکت در نظرسنجی وبینار بازاریابی کارآفرینانه این فرم را تکمیل نمایید.