وبینار توسعه پایدار و تفکر سیستمی

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار می کند

توسعه پایدار و تفکر سیستمی

سه شنبه 31 مرداد ماه ساعت 10 صبح (رایگان)

جهت ثبت نام کلیک نمایید