وبینار آموزشی اعتبارسنجی ایده با تدریس آقای مهران کرمی

همه افراد ایده ای را در ذهن دارند و یا ناگهان ایده ای به ذهنشان خطور می کند که احساس می کنند بهترین ایده دنیاست و این ایده آنها را پولدار می کند، و حتماً برای دیگران هم جذاب خواهد بود. اماباید بدانیم که اگر نیاز،مسئله یا فرصتی را پیدا کردیم و برای آن راه حل ارائه دادیم تا چه حد بین مشکل و راه حل ما تناسب وجود دارد و تا چه حد مورد توجه افرادی که این مشکل را دارند واقع خواهد شد. یکی از فرآیندهای مهم جهت دستیابی به این امر، اعتبارسنجی مسئله است و پرورش ایده براساس چرخش های مناسب است. در این وبینار براساس متد کتاب تست مامان و بوم های کاربردی به روش های اعتبارسنجی مشتریان، نحوه مصاحبه با مشتریان، انواع چرخش ها و تغییرات در ایده می پردازیم.

مدرس : جناب آقای مهران کرمی

درباره مدرس: دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران و مدیرعامل هاب همراه اول اصفهان