هنر شاد زیستن (The art of happiness)

شیوه صحیح «موفقیت در کسب و کار، مدیریت و رهبری» را با مطالعه این کتاب فراگیرید.

نویسنده: دالایی لاما و هوارد سی. کاتلر

خلاصه کتاب

«زندگی فاندرها یک زندگی پرفراز و فرود است. گاهی مواجهه با یک مشکل کوچک نبض زندگی روزمرۀ آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. گاهی از نیافتن راهکار برای حل مسائل به ستوه آمده و درمانده و غمگین می‌شوند. خویشتن‌داری در چنین موقعیت‌های حساسی کار آسانی نیست. دالایی ماما در سراسرِ این کتاب حکایات و داستان‌هایی مثال می‌زند که نشان دهد افراد بی‌خانمان و ندار به‌مراتب زندگی شادتری از ثروتمندان دارند. مطالب این کتاب به شما کمک می‌کند تا در هر مقطعی از زندگی بتوانید کنترل احساس داشته باشید، روی کارهایتان تمرکز کنید و مهارت شنیدنتان را تقویت کنید.»