همکاری با کامستک، آکادمی علوم جهان اسلام و جایزه جهان اسلام در دستورکار جشنواره قرار گرفت

روز شنبه مورخ 27 خرداد 1402 تیم اجرایی جشنواره در جلسه ای با حضور آقای دکتر محمد عبداللهی – استاد محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص نقشه راه هفتمین دوره از جشنواره در سطح ملی و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر مودب ضمن معرفی بنیاد نیکوکاری جمیلی و هدف از تاسیس آن، خاطرنشان کرد: جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از شش سال پیش و در راستای اهداف بنیاد، فعالیت خود را به‌شکل انحصاری در حوزه علوم پایه آغاز کرده است و به همین منظور مطالعات گسترده‌ای بر روی جشنواره‌های مشابه در دنیا انجام داد که با توجه به پشتوانه اصلی این نوع رویدادهای دانش‌محور در دنیا که بنیادهای علمی هستند؛ بنیاد نیکوکاری جمیلی با تغییر اساسنامه و طی کردن مسیر قانونی، به بنیاد علم و فناوری جمیلی تغییر نام داده است.

مدیر اجرایی جشنواره در خصوص گسترش فعالیت های بین المللی جشنواره به تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو، انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین جشنواره و بنیاد علمی اکو، ویپا و خانه نوآوری های ایران در سایر کشورها اشاره نمود.

دکتر محمدی پناه – دبیر کمیته بین الملل جشنواره، عضویت در انجمن ها و بنیادهای بین المللی ای که در ایران نیز فعالیت دارند را نقطه عطفی در پیشبرد اهداف بعد فراملی این رویداد علمی دانست.

سپس دکتر عبدالهی ضمن معرفی خود، به شرح گزیده ای از فعالیت های علمی خود پرداخت.

ایشان دبیر کمیته پژوهش شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام می باشد. همچنین موفق به کسب مقام دانشمند برگزیده آکادمی علوم جهان اسلام در حوزه داروشناسی و سم شناسی، کسب رتبه اول جشنواره علوم پزشکی رازی ایسسکو و کسب مقام برترین‌های کشورهای سازمان همکاری اسلامی شده است.

ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم دارویی، همکاری با کامستک، آکادمی علوم جهان اسلام و جایزه جهان اسلام را مثمر ثمر دانست و از این رو مقرر گردید:

  • نامه و طرح پیشنهادی جشنواره با هدف اعلام آمادگی جهت همکاری با موسسات فوق تهیه و برای هر یک ارسال گردد.
  • برنامه ای جهت ارائه جایزه ای مشترک در رویدادهای علمی فوق تنظیم گردد و در جلسات آتی با دکتر عبداللهی مورد برسی قرار گیرد.