پانزدهمین کمیته راهبردی | حضور و همفکری تعدادی از ایده پردازان طرح ۹۹/۹۹

پانزدهمین جلسه کمیته راهبردی

کمیته راهبردی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه میزبان جمعی از شرکت کنندگان طرح ایده ۹۹/۹۹ در محل دبیرخانه دائمی جشنواره بود .

ایده پردازان جوانایده پردازان جوان 2

ایده پردازان جوانایده پردازان جوان

در این جلسه که با حضور اعضای کمیته راهبردی و جناب آقای مقیسه (مدیرروابط عمومی و مشاور مدیرعامل توسعه معادن فلزات) جناب آقای سروش (دبیر کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) و ایده پردازان فردی آقایان (پویان شکوی با رتبه چهارم، محمدمهدی طاعتی کلی با رتبه ششم، خلیل هلالی با رتبه هفتم) و اعضای تیم آتور آقایان ( سید حامد میراستوار مقدم و امیر قاسم پور با رتبه هشتم) همراه بود.

ایده پردازان با ارائه توضیحات تکمیلی ایده خود، نقطه نظرات خود را در ارتباط با برگزاری جشنواره چهارم بیان نمودند و همچنین آمادگی خود را جهت همکاری در بخش های مختلف جشنواره  اعلام داشتند و جوایزی از طرف دبیرخانه دائمی جشنواره به آنان تقدیم گردید.

در ادامه اقای دکتر زاهدی دبیر کمیته علمی جشنواره ضمن بیان نحوه داوری طرح های دریافتی ایده ۹۹/۹۹ به سوالات ایده پردازان پاسخ دادند. همچنین آقای دکتر غلامی دبیر کمیته راهبردی و خانم دکتر جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره از آشنایی و همفکری با ایده پردازان خلاق و جوان ابراز خرسندی نموده و افزودند روند دعوت از شرکت کنندگان طرح  ایده ۹۹/۹۹ با توجه به ارائه نکات کلیدی آنها در این جلسات ادامه دار خواهد بود و از این جوانان خوش فکر در اتاق فکر دبیرخانه جشنواره دعوت بعمل خواهد آمد.