نیم نگاهی به وبینار “ایده‌پردازی کارآفرینانه”

مدرس: دکتر علی عبدی جمایران (استاد دانشگاه و مشاور توسعه کسب و کار)

شنبه 4 اردیبهشت ماه 1400