” نوروز ۱۳۹۹ مبارک باد “

نوروز

 جان ما آسوده دار و شادمان
 هم خرد افزاے و هم مهر و توان
 روز نو ، امید نو بر دل نشان
 گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین
 روز نو آمد و شد شادے برون زندر ڪمین
 اے تو یزدان اے تو گرداننده‌ے مهر و سپهر
 برترین‌اش ڪن برایم، این زمان و این زمین

 

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

درنخستین روز از بهار و در آوردگاه ” جشن فرخنده و باستانی نوروز ۱۳۹۹ ” بهترین شادباش ها را با قلبی مملو از مهر و دوستی به محضرتان تقدیم می دارد.

 نوروزتان پیروز